НАСЛОВНА О ДЕСПОТОВЦУ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНСКА УПРАВА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БУЏЕТ ОПШТИНЕ ВЕСТИ КОНТАКТВОДНА КЊИГА

Сагласно члану 16. Правилника о садржини, начину вођења образца водне књиге ("Службени Гласник РС" број 86/10), а у вези поглавља В. Водна акта и водна документација Закона о водама ("Службени Гласник РС" број 30/10), у предходном периоду, односно од ступања на снагу новог закона о водама, није било захтева Општинској управи Деспотовац, а самим тим ни издатих водних услова, водних сагласности, водних дозвола и потврда и водних налога.

ВОДНА КЊИГА

 

home contact search contact search Evden eve nakliyat Evden eve nakliyat