Препорука Штаба за ванредне ситуације

Република Србија

ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Општински штаб за В/С

Број: 06-34-3 /20-01

Датум: 14.07.2020.год.

Деспотовац

На основу члана 9. Пословника о раду општинског штаба за ванредне ситуације на седници Општинског штаба за ванредне ситуације одржаној 14.07.2020.године, након разматрања д р у г е тачке дневног реда – Разматрање мера заштите становништва од Covid-19 на територији општине Деспотовац.

Општински штаб за в/с је на предлог председавајућег једногласно донео

П Р Е П О Р У К У:

ОБУСТАВИТИ даљи рад Комисије за комасацију делова КО Витанце, Милива, Плажане, Медвеђа, Велики Поповић и Јасеново на територији општине Деспотовац, на утврђивању фактичког стања и других активности у поступку комасације, до даљег у складу са Законом о заштити становништва од заразних болест због пандемије Covid-19, a због великог броја учесника комасације који су старије животне доби ( лица старија од 60 година) и учесника који би требало, по позиву Комисије за комасацију, да допутују из иностранства, односно предузети све мере за заштиту становништва од заразних болести. 

 КОМАНДАНТ 

ОПШТИНСКОГ ШТАБА

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Никола Николић с.р.