ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одлуком Уставног Суда Србије IУз-60/2021, од 14. фебруара 2024.године престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом. Имајући у виду решење Уставног суда, корисници права накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, којима је решење достављено почев од 19. априла 2019.године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правоснажно. Рок за подношење захтева за измену појединачног акта истиче 14. августа 2024. године.

За све информације можете се обратити у згради Општинске управе Деспотовац (Канцеларија број 5) или на телефон 035/ 613-088.