НАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Гордана Јаблановић - дипл. правник

Решење о именовању начелника Општинске управе Деспотовац

Решење о разрешењеу в.д. начелника Општинске управе Деспотовац