ОГЛАСНА ТАБЛА

ОГЛАСНА ТАБЛА


План јавних набавки Центра за социјални рад Деспотовац за 2021. годину

Захтев и Одлука о повећању цена сакупљања комуналног отпада

Одлука о додели ночаних награда ученицима за постигнуте резултате на такмичењима поводом дана Светог Саве

Одлука о расписивању Позива правним лицима, удружењима грађана и групама грађана, за доставу иницијатива и предлога за доделу признања општине Деспотовац за 2021. годину

Правилник о заштити података о личности у Општинској управи Деспотовац

Правилник о безбедности информационо - комуникационог система Опшинске управе Деспотовац

Правилник о материјалној и дисциплинској одговорности запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о оцењивању запослених у Општинској управи Деспотовац

Правилник о видео надзору Општинске управе Деспотовац