ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. Решење о наставку спровођења избора

2. Рокови 2023

3. Одлука о утврђивању облика и садржине образаца


ОБРАСЦИ - ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2023


1. Предлог кандидата за члана савета

2. Потврда о изборном праву

3. Изјава о прихватању кандидатуре

4. Овлашћење за подношење предлога

5. Списак бирача који подржавају кандидатуру